รายการเปิดปม

 
รายการเปิดปม

รายการสารคดีเชิงข่าวสืบสวนสอบสวน ซึ่งจะเปิดปมปัญหาที่เป็นสัญญาณอันตรายต่อสังคมไทย ปมเหล่านี้ซุกซ่อนอยู่ในสังคม บางเรื่องเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ส่งผลกระทบต่อคนในสังคมอย่างคาดไม่ถึง ซึ่งทุกเรื่องที่จะนำเสนอ จะเป็นภาพสะท้อนให้คนในสังคม ตระหนักและรู้เท่าทัน ที่สำคัญ จะกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข และรับมือกับปัญหา


ประวัติดารา ที่เกี่ยวข้องกับเปิดปม(ซุ้มมือปืน) วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 (1/2)   เปิดปม(ซุ้มมือปืน) วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 (1/2)

  ดู ละคร: 1244 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/7/2554 21:10:00
 
เปิดปม(ซุ้มมือปืน) วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 (2/2)   เปิดปม(ซุ้มมือปืน) วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 (2/2)

  ดู ละคร: 1084 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/7/2554 21:10:00
 
เปิดปม วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 (1/2)   เปิดปม วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 (1/2)

  ดู ละคร: 886 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/7/2554 21:12:00
 
เปิดปม วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 (2/2)   เปิดปม วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 (2/2)

  ดู ละคร: 810 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/7/2554 21:12:00
 
เปิดปม(ค้าสาวข้ามโขง) วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (1/2)   เปิดปม(ค้าสาวข้ามโขง) วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (1/2)

  ดู ละคร: 979 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/7/2554 21:13:00
 
เปิดปม(ค้าสาวข้ามโขง) วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (2/2)   เปิดปม(ค้าสาวข้ามโขง) วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (2/2)

  ดู ละคร: 1002 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/7/2554 21:13:00
 
เปิดปม วันที่ 1 สิงหาคม 2554 (1/2)   เปิดปม วันที่ 1 สิงหาคม 2554 (1/2)

  ดู ละคร: 1100 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/8/2554 0:31:00
 
เปิดปม วันที่ 1 สิงหาคม 2554 (2/2)   เปิดปม วันที่ 1 สิงหาคม 2554 (2/2)

  ดู ละคร: 1119 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/8/2554 0:31:00
 
เปิดปม วันที่ 8 สิงหาคม 2554   เปิดปม วันที่ 8 สิงหาคม 2554

  ดู ละคร: 1222 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/8/2554 22:22:00
 
รายการเปิดปม วันที่ 15 สิงหาคม 2554 (1/2)   รายการเปิดปม วันที่ 15 สิงหาคม 2554 (1/2)

  ดู ละคร: 830 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/8/2554 2:20:00
 
รายการเปิดปม วันที่ 15 สิงหาคม 2554 (2/2)   รายการเปิดปม วันที่ 15 สิงหาคม 2554 (2/2)

  ดู ละคร: 816 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/8/2554 2:20:00
 
รายการเปิดปม วันที่ 22 สิงหาคม 2554 (1/2)   รายการเปิดปม วันที่ 22 สิงหาคม 2554 (1/2)

  ดู ละคร: 833 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/8/2554 2:21:00
 
รายการเปิดปม วันที่ 22 สิงหาคม 2554 (2/2)   รายการเปิดปม วันที่ 22 สิงหาคม 2554 (2/2)

  ดู ละคร: 774 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/8/2554 2:21:00
 
รายการเปิดปม วันที่ 29 สิงหาคม 2554 (1/2)   รายการเปิดปม วันที่ 29 สิงหาคม 2554 (1/2)

  ดู ละคร: 1102 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/8/2554 2:22:00
 
รายการเปิดปม วันที่ 29 สิงหาคม 2554 (2/2)   รายการเปิดปม วันที่ 29 สิงหาคม 2554 (2/2)

  ดู ละคร: 1145 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/8/2554 2:22:00
 
รายการเปิดปม วันที่ 5 กันยายน 2554   รายการเปิดปม วันที่ 5 กันยายน 2554

  ดู ละคร: 1004 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/9/2554 23:13:00
 
รายการเปิดปม วันที่ 12 กันยายน 2554   รายการเปิดปม วันที่ 12 กันยายน 2554

  ดู ละคร: 745 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 18/9/2554 0:17:00
 
รายการเปิดปม วันที่ 19 กันยายน 2554   รายการเปิดปม วันที่ 19 กันยายน 2554

  ดู ละคร: 641 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 14:20:00
 
รายการเปิดปม วันที่ 26 กันยายน 2554 (1/2)   รายการเปิดปม วันที่ 26 กันยายน 2554 (1/2)

  ดู ละคร: 619 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 14:21:00
 
รายการเปิดปม วันที่ 26 กันยายน 2554 (2/2)   รายการเปิดปม วันที่ 26 กันยายน 2554 (2/2)

  ดู ละคร: 687 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 14:21:00
 
รายการเปิดปม วันที่ 3 ตุลาคม 2554   รายการเปิดปม วันที่ 3 ตุลาคม 2554

  ดู ละคร: 717 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 14:22:00
 
รายการเปิดปม วันที่ 16 มกราคม 2555   รายการเปิดปม วันที่ 16 มกราคม 2555

  ดู ละคร: 356 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:12:00
 
รายการเปิดปม วันที่ 23 มกราคม 2555   รายการเปิดปม วันที่ 23 มกราคม 2555

  ดู ละคร: 404 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:13:00
 
รายการเปิดปม วันที่ 30 มกราคม 2555 (1/2)   รายการเปิดปม วันที่ 30 มกราคม 2555 (1/2)

  ดู ละคร: 374 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:14:00
 
รายการเปิดปม วันที่ 30 มกราคม 2555 (2/2)   รายการเปิดปม วันที่ 30 มกราคม 2555 (2/2)

  ดู ละคร: 410 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:14:00
 
รายการเปิดปม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 (1/2)   รายการเปิดปม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 (1/2)

  ดู ละคร: 335 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 11/3/2555 14:44:00
 
รายการเปิดปม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 (2/2)   รายการเปิดปม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 (2/2)

  ดู ละคร: 316 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 11/3/2555 14:45:00
 
รายการเปิดปม วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555   รายการเปิดปม วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

  ดู ละคร: 327 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 11/3/2555 14:45:00
 
รายการเปิดปม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555   รายการเปิดปม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555

  ดู ละคร: 366 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 11/3/2555 14:45:00
 
รายการเปิดปม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555  (1/2)   รายการเปิดปม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (1/2)

  ดู ละคร: 372 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 11/3/2555 14:46:00
 
รายการเปิดปม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (2/2)   รายการเปิดปม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (2/2)

  ดู ละคร: 330 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 11/3/2555 14:46:00
 
รายการเปิดปม วันที่ 5 มีนาคม 2555   รายการเปิดปม วันที่ 5 มีนาคม 2555

  ดู ละคร: 416 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 11/3/2555 14:47:00
 

Tag : รายการเปิดปม คลิปย้อนหลัง
เมื่อ : 04 มี.ค. 55 09:13:43
ที่มา: http://www.thaipbs.or.th
โดย : Vipcream