รายการเวทีคนเก่ง

 
รายการเวทีคนเก่ง

กติกาการแข่งขัน รายการเวทีคนเก่ง เดอะ แชมเปี้ยน ปีที่ 10

ช่วงที่ 1 ปุจฉาภาษาไทย
         ช่วงนี้มีคำถาม 2 ข้อ ข้อละ 50 คะแนน คำถามแต่ละข้อมีคำตอบให้เลือก 3 ข้อ   นักเรียนใช้วิธีใส่ป้ายเลือกคำตอบ (ภายในเวลา 30 วินาที) ตอบถูกทุกข้อได้ 100 คะแนน คำถามในช่วงนี้เกี่ยวกับความรู้ภาษาไทย   เช่น  คำพังเพย, คำราชาศัพท์, การสะกดคำ ฯลฯ (คำถามแต่ละสัปดาห์จะแตกต่างกัน) ทั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันจะรู้จักการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี ตอบคำถามโดยใช้ศักยภาพในการคิดที่ฉับไวภายในระยะเวลาที่กำหนด

ช่วงที่ 2 ร้อยเรื่องรอบโลก 
           ช่วงนี้ นักเรียนจะแย่งกันกดปุ่มเลือกภาพปริศนา 3 ภาพ (จาก 6 ภาพ) ภาพละ 80 คะแนน ทีมที่กดปุ่มได้ก่อนจะต้องตอบคำถามภายในเวลา 15 วินาที หากตอบผิดหรือไม่ตอบคำถาม อีกทีมมีโอกาสตอบคำถามแทน แนวคำถามประกอบแต่ละภาพ อาจสอดคล้องกับภาพที่เห็นหรืออาจไม่เป็นอย่างที่คิด เพื่อนักเรียนจะได้ฝึกฝนกระบวนการวิเคราะห์คำตอบจากภาพ ฝึกการสังเกตและเปิดมุมมองของเยาวชนให้กว้างมากยิ่งขึ้น

ช่วงที่ 3 ปริศนาเดอะแชมเปี้ยน 
         ช่วงนี้มีโจทย์เกี่ยวกับความรู้ภาษาอังกฤษ 2 ข้อ ข้อละ 100 คะแนน ใช้เวลา 1.30 นาที ตอบถูกสองข้อจะได้คะแนนโบนัสเพิ่มอีก 40 คะแนน โจทย์ข้อแรกให้นำตัวอักษรภาษาอังกฤษ 9 ตัว มาเรียงให้เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตามโจทย์ที่พิธีกรถาม และโจทย์ข้อที่สอง เป็นคำถามที่ต่อเนื่องกับศัพท์ในข้อแรก ผู้แข่งขันจะต้องเขียนคำตอบลงในกระดาน


ประวัติดารา ที่เกี่ยวข้องกับ
Tag : รายการเวทีคนเก่ง รายการ เวทีคนเก่ง
เมื่อ : 04 มี.ค. 55 00:04:20
ที่มา: http://www.tv5.co.th
โดย : Vipcream